I år blir det julekveldsmesse i båe kyrkjene i Skjåk