Får setje opp samletrå for sau ved Valdresflyvegen

foto