Trygg Trafikk ynskjer mindre køyring til skulane

foto