Delar av Per Spelmann-stugu i Bøverdalen er ulovleg rive: – Eit sørgjeleg syn