– Tusen takk for innsatsen, Syver!

foto
Syver Grasdalsmoen fekk tildelt Forsvarets medalje for internasjonale operasjonar for si teneste i Tysklandsbriganden. Ørjan Venås, områdesjef for Heimevernet, hadde æra av å overrekkje medaljen. Foto: Vigdis Kroken