Høge temperaturar og fønvind på breen har sett ein stoppar for sommarskisenteret