– Vi ser på alternative modellar for å gje kundane ein forutsigbar pris