Fjellovergangen på rv15 open for trafikk att

foto
Foto: Statens vegvesen/Webkamera