Vågå tamrein 80 år: Ministeren er imponert over det reinlaget har fått til

foto