– Jakta har ført til sømnlause netter og utrivelege opplevingar

foto
– Jakta i området Kvittingslia har vore til stor belastning for dei fastbuande, skriv over 20 bebuarar i eit brev til Skjåk almenning. Foto: Hans Erik Kjosbakken