Firmaet har vakse seg ut av garasjen - nå har Oddbjørn bygt seg lager- og verkstadhall