Regjeringa lettar på smitteverntiltaka - desse reglane gjeld framover

foto