Mange tusen diabetespasientar må fornye førarkortet