Regjeringspartia snur: Høgre, KrF og Venstre sikrar oppstart av ny strynefjellstunnel

foto