foto
Ola Yttre og Erik Kollerud er karane bak selskapet Ky Eiendom. Nå er Reinheimen Lodge open for turistar, eit år etter dei kjøpte eigedomen Foto: Hans Erik Kjosbakken

Dei byr på eventyrleg overnatting