Beitelag får bruke drone i kartlegging og søk etter dyr

foto