Oppland Røde Kors Hjelpekorps: – Ei usedvanleg roleg påske

foto