Dom i jordskifteretten: Skjåk kommune må betale for for ny Dyringsbru

foto