Luftkampen endar med at båe flya naudlandar. Det britiske flyet på Breidalsvatnet, det tyske lenger aust - ved Heillstuguvatnet. Restane av den britiske Skua-jagaren vart heva i 1974, medan den tyske Heinkel-maskina vart liggjande.

Ein av det tyske mannskapet omkom i landinga, resten og det britiske mannskapet på to overlevde. Tilfeldigt møttest fiendane i ei gjetarhytte. Dette møtet var utgangspunktet for filmen «Into the white», som vart innspelt ved Grotli i 2011.

Les ei utfyllande historie om flydramet i Breidalen på bloggen til Skjåk Hytteservice.