Kommunestyra i Vågå og Sel har gjort vedtak om at kommunane skal utgreie grunnlag for å etablere ein ny kommune. Avgjerd om dette vil bli teke våren 2016.

Under felles kommunestyremøte den 2. mars vart det gjort vedtak om at det før mai skal haldast folkemøte for å informere innbyggjarane om arbeidet så langt. Nå er datoane klare og kommunane Sel og Vågå har sendt ut invitasjon til alle innbyggjarane. Måndag 27. april er det folkemøte på Solvang på Otta, tysdag 28. april i Heidalshallen og onsdag 29. april i Vågå kulturhus.