VÅGÅ

Del av Sjodalsvegen 3093, g.nr. 187, b.nr. 1, f.nr. 263 er overdrege frå Magni Vole til Bernt Jo Vole.

Del av Fjellvegen 734, g.nr. 163, b.nr. 3 er overdrege for kroner 980.000 frå Randi Solveig Haugsjordet og Ture Willum Lintho til Randi Bakken. Salet gjeld òg del av g.nr. 177, b.nr. 1.

Del av Fjellvegen 734, g.nr. 163, b.nr. 3 er overdrege frå Hanne Grethe Bakken Lintho til Ture Willum Lintho. Overdraginga gjeld òg del av g.nr. 177, b.nr. 1.

Fjellvegen 734, g.nr. 163, b.nr. 3 er overdrege frå Syver Bakken til Hanne Grethe Bakken Lintho, Randi Solveig Haugsjordet og Randi Bakken. Overdraginga gjeld òg g.nr. 177, b.nr. 1.

Sjodalsvegen 35, g.nr. 163, b.nr. 1 er overdrege frå Gunhild Øvre til Jon Reidar Øvre. Overdraginga gjeld òg g.nr. 164, b.nr. 1 og g.nr. 175, b.nr. 1.

Del av Bøneslivegen 253, g.nr. 187, b.nr. 1, f.nr. 278 er seld for kroner 295.000 frå OK Eiendom AS til Pål Kristina Nordby Helle.

Blæsterhaugen 6, g.nr. 187, b.nr. 1, f.nr. 604 er seld for kroner 2.550.000 frå Kjell Willie Skjellen til Arne Inge Ruste og Iren Guttelvik.

Del av g.nr. 187, b.nr. 1, f.nr. 1316, seksjon 2 er overdrege for kroner 1.000.000 frå Gerd Elisabeth Kristiansen til Finn Kristiansen.

Stutarhaugen 19, g.nr. 154, b.nr. 140 er seld for kroner 210.000 frå Tor Arne Løkken til Roger Ivar Hjellet.

G.nr. 187, b.nr. 1, f.nr. 1091 er overdrege for kroner 359.750 til Stein Tore Kveen, Ivar Kveen og Aase Randi Kveen Hartmann.

Lemonsjøvegen 19, g.nr. 187, b.nr. 1, f.nr. 1376 er seld for kroner 2.490.000 frå Lemonsjøen Eiendom AS til Ove Einar Hoddevik og Anita Olaug Otnheim Hoddevik.

Øvre Nordheradsvegen 419, g.nr. 73, b.nr. 14 er seld for kroner 770.000 frå Harald Lusæter til Pia Christine Teigplassen Wiermyhr og Bjørn Andre Lusæter.

LOM

Gjeisarjordet 26, g.nr. 38, b.nr. 37 er seld for kroner 295.000 frå SGS Bygg AS til Knut Erik Vole og Jannicke Brustuen.

Brattbakken 12, g.nr. 69, b.nr. 24 er overdrege frå Karl Fuglesteg til Jan Fuglesteg.

Gjeisarjordet 39, g.nr. 38, b.nr. 46 er seld for kroner 522.836 frå SGS Bygg AS til Hans Sole Luseter.

Ottadalsvegen 4467, g.nr. 4, b.nr. 5 er overdrege for kroner 550.000 frå Oddny Bakke til Anne Kjersti Bakke Holberg. Salet omfattar òg g.nr. 4, b.nr. 9.

G.nr. 4, b.nr. 9 er overdrege frå Ottar Bakke til Oddny Bakke.

SKJÅK

Måsåvegen 7, g.nr. 33, b.nr 30 er seld for kroner 656.667 frå Inger Haugen til Lars Egar Haugen.

Lundavegen 51, g.nr. 24, b.nr. 9 er overdrege frå Paul Trygve Haugen til Tove Haugen.

Strynsfjellvegen 288, g.nr. 246, b.nr. 1, f.nr. 53 er overdrege frå Liv Asta Brekke til Egil Magne Brekke.

Sotvegen 1110, g.nr. 246, b.nr. 1, f.nr. 123 er overdrege frå Paul Trygve Haugen og Inger Haugen til Roger Haugen.

Industrivegen 33, g.nr. 126, b.nr. 109 er seld for kroner 2.500.000 frå Skjåk Vaskebyrå AS til Garcia Holding AS.

Grotlivassvegen 36, g.nr. 246, b.nr. 1, f.nr. 205 er seld for kroner 430.000 til Tor Olav Storli og Bryndis Aarsæther Storli.

G.nr. 24, b.nr. 40 er seld for kroner 5.962 frå Margun Husom Haugen til Tor Gunnar Lundemo.

Skjåkvegen 1695, g.nr. 89, b.nr. 2 er seld for kroner 535.000 frå Anna Torunn Skog til Liv Mona Rusten.

G.nr. 126, b.nr. 4, f.nr. 2 er overdrege til Aurmo Drift AS.