Synfaring av kraftline i Finndalen med helikopter

foto