Fem har søkt stilling som lærarvikar i Skjåk

foto