– Somme dagar lurar eg på om Gjerdrum nokon gong kjem til å bli det same att, seier Jorun Marstein Kristoffersen, her saman med ektemannen Henning. Foto: Heidrun Marstein

– Vi bryr oss om kvarandre

– Gjerdrum er litt som Lom: Vi bryr oss om kvarandre når noko er vanskeleg.