Smittesituasjonen i Lom: Nærkontaktar busett i fleire kommunar