Skiutstyr er dyrt, og det kan vera økonomisk utfordrande å utstyre born og ungdom med skiutstyr etter kvart som dei veks til og blir større.

Laurdag er skigruppa i Lom IL på plass i Steinfjoset. Her har dei ei mengd ulikt skiutstyr som kan bytast.

– Det er ikkje naudsynt å kjøpe nytt. Gjenbruk og byting av utstyr er meir enn bra nok, seier Knut Vole, leiar i skigruppa.

Skigruppa har ei mengd aktive born og unge. I fjor var det heile 120 ungar som var med i eitt eller fleire skirenn.