Alle satsar aukar frå nyttår: 5.000 kroner i førelegg for mobilbruk