foto
– På veggar og dører har Svanhild Røhr (1909-1986) verkeleg sett spor etter seg, fortel dagleg leiar Inger Elveseter. Foto: Vigdis Kroken

– Kvifor heng all denne flotte kunsten her? Kvifor visste eg ikkje om denne samlinga?