Sognefjellsvegen blir ikkje opna i dag likevel

foto