Ni har søkt stillinga som administrasjonssjef i Lom