200 år sidan Fel-Jakup vart fødd - blir feira med nettkonsert

foto