Frå neste veke blir Drengjestugu mellombels ungdomsklubb