Sjåfør køyrt til sjukehus etter ulykke i Skjåk

foto