Har systematisert nesten 40 hyllemeter med arkiv: – Dette har både historisk og praktisk verdi