Skeptisk til å selje kommunen si kunstsamling: – Dette er fellesskapen sin arv