Hans Olav fann kunstskatt i arkivet på kommunehuset

foto