Olje i kommunalt avlaup: – Har lokalisert området og vore i kontakt med abonnentar