Utbygginga på Nilsbue: Formannskapet i Lom godtek parkeringsløysinga