Lyser ut stipendstillingar: – Dette er ei moglegheit for dei som ønskjer å kombinere utdanning og praksis