Familien Sletten, avdeling Melbourne: Bjørg Eva tek mammapermisjonen i Lom