1,3 millionar grasrotkroner til lag og foreiningar i Ottadalen