Brevet frå Josef Schmitz til Erland Bårstad. Dette brevet frå 1947 er det einaste som finst, men etter teksten å døme er det truleg eitt brev før dette. Foto: Utlånt av Malin Stubbrud Bårstad

Tyske desertørar fekk hjelp på Lalm - Josef gløymde ikkje hjelparane sine

I februar 1943 dukka det opp to tyske soldatar i Lykkjegrende på Lalm. Med hjelp av folk i grenda låg dei to desertørane i skjul på Hovdassetra, før dei kom seg over til Sverige.