Skal informere om supplerande vern av Jotunheimen nasjonalpark