Det opplyser Statens vegvesen.

Byrbergtunnelen på riksveg 15 blir stengt i tidsrommet 22.00–00.00 torsdag kveld.

I fylgje Statens vegvesen skuldast stenginga vegarbeid.