Nye krav til kjeldesortering: – Det er ikkje praktisk mogleg for oss å gjennomføre dette i 2023