Å danse staur – ikkje meir merkeleg enn kortspel og slåssing