Astrid og Mari skal gje ut plate med slåttar og songar som er knytt til kvinner