Setersatsing i årets jordbruksoppgjer - vil ha med seg Norsk Kulturarv

foto