Nå kan du søkje om stønad til friluftslivsprosjekt