Skjåk vil bruke 500.000 kroner til å sponse fritidsaktivitetar for ungar